Stresshantering & Life Coaching.

 • Be thankful for what you have; you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you will never, ever have enough” 

  -Oprah Winfrey
 • “Tarot is always whispering to you. Tarot weaves truth, stories, secrets, and tales.  All you need to do is slow down and listen.”

 • “You are the secret. Let tarot guide you. And remember, if you want to embody the World card, first you must ask for it.”

 • “If you can create something in your heart and then act on it to make it happen, that is magic.

  Very simple, very straightforward—no witches, no spells, and no broomsticks.”

 • Faith is taking the first step even when you don’t see the whole staircase.”

  Martin Luther King, Jr.

Här kommer en länge introduktion till Lizas olika tjänster som sker via telefon.

(Inom kort även via Skype-teckna upp för Lizas nyhetsbrev så blir du meddelad när detta sker före alla andra)

Bokning av dessa sker via Boka nu sidan

 

Stresshantering & Life Coaching.

30 minuter

Vill du:

• genomföra ett projekt.

• hantera en smidig övergång från ett jobb eller karriär till en annan.

• uppnå personliga hälsa eller träningsmål.

• hantera stress.

• hitta ett effektivt sätt att balansera tillvaron.

• vara genuint lycklig i dina relationer.

De långsiktiga belöningar av coaching inkludera inre frid, självförtroende och materiella belöningar såsom ett nytt hem, jobb eller en mer givande relation.

Coaching hjälper dig att forma ditt liv.

 

Stresshantering & Life Coaching.

60 minuter

Vill du:

• genomföra ett projekt.

• hantera en smidig övergång från ett jobb eller karriär till en annan.

• uppnå personliga hälsa eller träningsmål.

• hantera stress.

• hitta ett effektivt sätt att balansera tillvaron.

• vara genuint lycklig i dina relationer.

De långsiktiga belöningar av coaching inkludera inre frid, självförtroende och materiella belöningar såsom ett nytt hem, jobb eller en mer givande relation.

Coaching hjälper dig att forma ditt liv.